Juho ja Anna Javanainen elivät jälkeläisineen1900-luvun alkupuolella Vuohensalon kylässä, Käkisalmen maalaiskunnassa. Yhteistaloudessa elänyt suurperhe sai elantonsa kalastamisesta, kalan välityksestä, maanviljelystä, karjankasvatuksesta ja sekatavarakaupasta. Javanaisten maakauppa oli kylän keskus. Sotien jälkeen Javanaiset lähetettiin evakkoon Pohjanmaalle, josta he päätyivät pääosin Hämeenlinnan, Lahden ja Heinolan seuduille.

Juho ja Anna Javanaisen sukuseura perustettiin syksyllä 1995 ja nykyisin siihen kuuluu noin 150 jäsentä. Sukuseuran tarkoituksena on lujittaa yhteyttä suvun jäsenten välillä, tutustuttaa heitä toisiinsa, edistää sukututkimusta sekä vahvistaa javanaisuuden henkeä.