Suvun yhteinen tarina kertoo Juho ja Anna Javanaisen, heidän lastensa perheiden elämästä Karjalan kannaksella ja evakkovuosista. Yhteinen tarina alkaa Venäjän vallan ajoista ja päättyy jatkosodan jälkeiseen aikaan. Veljeskohtaiset tarinat jatkavat siitä.

Yhteisessä tarinassa kerrotaan lyhyesti myös ennen Juhoa ja Annaa eläneistä Javanaisista. Juhon ja Annan suurperheeseen kuului enimmillään 24 henkilöä. Se oli yksi viimeisimmistä yhteistaloudessa asuneista perheistä, ja yhteistalous purettiin vasta 1930-luvun loppupuolella.

Aineisto on koottu haastattelemalla suvun jäseniä vuosina 2007–2008. Lisäksi lähteenä on käytetty suvun jäsenten muistelmia ja kirjoituksia. Laajemman käsityksen muodostamiseksi on kuvattu myös Käkisalmen kaupungin ja maalaiskunnan olosuhteita ja tapahtumia.

Javanaisten tarinaan on koottu aineistoa eri lähteistä ja tekstin tuottajia on ollut useita. Siksi tekstissä saattaa olla päällekkäisyyttä, epätarkkuutta ja pieniä ristiriitaisuuksia.

Aineiston on koonnut Juhon pojanpojanpoika Toivo Javanainen vuosina 2007–2016.