Juho ja Anna Javanaisen sukuseura ry
2010 – 2014
Rakkaudesta Karjalaan ja Vuohensaloon


Toivo Javanainen 2015

Sisällysluettelo


Tapahtumia vuosilta 2010 – 2014

2010 Vuosikokouksen jälkeen pidettiin Tuomas ja Nina Häkkisen kotona Saarijärvellä juhlakokous sukuseuran 15 vuotisen taipaleen kunniaksi. Standaarien jaon, 15-vuotis historiikin ja juhlapuheen jälkeen juhlintaa jatkettiin tanssien.

2011 Sukukirjan 1. versio koossa, luonnos kuvineen ja teksteineen olemassa.

2012 Sukuseuran kotisivut perustettiin ja sisältöä ryhdyttiin tuottamaan. Sähköpostiositteita kerättiin. Teimme 23.7.–27.7.2012 18 (13 sukuseurasta) henkilön voimin ikimuistoisen kotiseutumatkan, ns. luostarimatkan, Laatokan ympäri. Matkakertomus kuvineen on luettavissa sukuseuran kotisivuilla. Ennen vuosikokousta kokoonnuttiin Mutalassa, jossa Johannes ja Vappu Javanainen lapsineen asuivat vuosina 1945 – 48. Jouko, Jorma ja Irma kertoilivat sen ajan oloista ja tapahtumista.

2013 Suvun jäsenluettelo ja luettelon tietoja päivitettiin (nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero). Uusia nimiä lisättiin 39. Kotisivujen sisältöä lisättiin. (hallituksen jäsenet kuvineen, varajäsenet, sukuseuran säännöt, 2 sukukokouksen kuvat kuvagalleriaan)

2014 Kotisivujen aineistoa viimeisteltiin; Veljeskohtaiset tarinat ja suvun jäsenluettelo sekä Kaarinan ja Nokan vuosikokouskuvat sekä kuvia Tahkoniemen satamasta valmiina vietäviksi kotisivuille. Kotisivuilta jäi puuttumaan vielä Vuohensaloa koskeva osuus n. 30 sivua tekstiä ja runsas 30 kuvaa ja piirrosta.

Sukuseuran esimies, puheenjohtaja ja kunniajäsenet 2010 – 2014

Sukuseuran esimies: Esimiehenä toimi Arvo Javanainen aina 1.9.2014 saakka. Loppuvuoden seura oli ilman esimiestä. Uusi esimies nimettiin seuraavassa vuosikokouksessa 2015.

Hallituksen puheenjohtaja: Jorma Javanainen toimi hallituksen puheenjohtajana 16.7.2011 pidettyyn vuosikokoukseen saakka, jonka jälkeen puheenjohtajana on toiminut Toivo Javanainen.

Sukuseuran kunniajäsenet: Sukuseuran 1. kunniajäseneksi valittiin 16.7.2011 sukuseuran hallituksen pitkäaikainen (16 vuotta) puheenjohtaja Jorma Javanainen.

Hallitukset vuosina 2010 – 2014

Hallitus 2010
Jorma Javanainen, puheenjohtaja ja rahastonhoitaja
Toivo Javanainen, varapuheenjohtaja
Matti Nummivuo, sihteeri
Arto Silvennoinen
Eino Javanainen
Ahti Javanainen

Hallitus 2011 – 2014
Toivo Javanainen, puheenjohtaja ja rahastonhoitaja
Inkeri Javanainen, varapuheenjohtaja
Matti Nummivuo, sihteeri
Eino Javanainen
Sipi Mielikäinen
Ahti Javanainen

Hallituksen kokoonpano ja jäsenten tehtävät ovat pysyneet samoina viimeiset 4 vuotta. Vuonna 2011 tehtiin seuraavat muutokset: Jorma Javanaisen tultua valituksi kunniajäseneksi, uudeksi puheenjohtajaksi ja rahastonhoitajaksi valittiin varapuheenjohtaja Toivo Javanainen, uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin Inkeri Javanainen, Arto Silvennoisen tilalle valittiin Sipi Mielikäinen. Matti Nummivuo jatkoi sihteerinä ja Eino Javanainen sekä Ahti Javanainen jäseninä. Vuoden 2011 valinnat nuorensivat jonkin verran hallitusta. Keski-ikä aleni n. 72 vuodesta vajaaseen 65 vuoteen (43 – 83 vuotta). Suvun jäsenten keski-ikä noin 41,5 vuotta.

Vuosikokoukset 2010 – 2014

2010 Vuosikokous pidettiin Tuomas ja Nina Häkkisen kotona Saarijärven Lannevedellä 21.8.2010. Läsnä oli 36 sukuseuran jäsentä. Samalla pidettiin juhlakokous sukuseuran 15 vuotisen taipaleen kunniaksi.

2011 Vuosikokous oli Sipi ja Tanja Mielikäisen kotona Savonlinnassa Pietolan saarella 16.7.2011. Läsnä oli 41 sukuseuran jäsentä.

2012 Vuosikokous pidettiin 11.8.2012 Jarmo ja Tarja Potilan kesämökillä Ylöjärven Viljakkalassa. Läsnä oli 33 sukuseuran jäsentä.

2013 Vuosikokous pidettiin 3.8.2013 Johannes ja Vappu Javanaisen perikunnan Kuusilehto-tilalla, Hartolan Nokan kylässä. Läsnä oli 43 sukuseuran jäsentä. Ruokatarjoilusta vastasivat Jorma Javanaisen ja Irma Härkösen perheet.

2014 Vuosikokous pidettiin 17.5.2014 Gasthaus—Camping Koskenniemessä, Hartolassa. Läsnä oli 40 sukuseuran jäsentä. Samalla juhlistettiin Maire Nummivuon 90 vuotista eloa. Valitettavasti Maire oli sairastumisen vuoksi estynyt osallistumaan tapahtumaan. Maukkaan tarjoilun kustannuksista vastasivat Maire ja hänen veljensä Eero Javanainen. Vuosikokouksessa oli ilahduttavan runsaasti lapsiperheitä hallituksen tavoitteen mukaisesti.

Vuosikokousten osanottajamäärä on vaihdellut 33 – 44 (keskiarvo noin 39). Sukukokouksiin ja muihin suvun tapaamisiin on yritetty saada mukaan nuorempaa polvea. Siinä onnistuttiin vuonna 2014, mutta haastetta jäi vielä.

Tilintarkastajat (toiminnantarkastajat 2014 -), jäsenistö ja varainhoito

Tilintarkastajat/toiminnantarkastajat:

Vuosina 2010–2011 tilintarkastajina ovat toimineet Anna-Liisa Raatikainen ja Nina Häkkinen ja vuosina 2012–2014 Asko Härkönen ja Nina Häkkinen.

Jäsenistö:

2010 suvun jäsenmäärä oli 136.

2011 jäsenmäärä oli 143. Sukuseuran perustajajäsen ja pitkäaikainen sukuseuran esimies Aimo Javanainen siirtyi ajasta ikuisuuteen.

2012 jäseniä oli 148.

2013 jäseniä oli 187.

2014 jäseniä oli 182. Sukuseuran pitkäaikainen esimies Arvo Javanainen nukkui pois.

Suvun jäsenmäärä (eri kuin sukuseuran jäsenmäärä) vaihtelee vuosittain jonkin verran syntyvyyden ja kuolleisuuden mukaan. Noin 40 henkilön lisäys vuonna 2013 johtuu suvun jäsenluettelon päivittämisestä. Suvun jäseniä oli vuoden 2014 lopulla 182.

Vuosikokouksissa olemme yhdessä muistaneet sukuseuramme pois nukkuneita jäseniä: Sukuseuran perustajajäsentä ja pitkäaikaista sukuseuran esimiestä Aimo Javanaista, Pirkko Javanaista, Martta Kososta, Liisa Javanaista, sukuseuran pitkäaikaista esimiestä Arvo Javanaista, Vieno Javanaista ja Jouko Javanaista. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja on ilmaissut sukuseuran osanoton suruadressein sekä osallistunut sukuseuran edustajana Aimo Javanaisen ja Arvo Javanaisen hautajaisiin.

Hallituksen puheenjohtaja on muistanut merkkipäiviä viettäneitä suvun jäseniä onnittelukortein.

Varainhoito:

Rahastonhoitajan vaihtumisen myötä myös sukuseuran tili on vaihtunut; 2010 se oli Nordeassa, 2011 sekä Nordeassa että OP:ssa ja 2012 alusta pelkästään OP:ssä.

Lopuksi

Sukuseuramme tarkoituksena on sääntöjensä mukaan: 1. Ylläpitää yhteyttä Javanaisten suvun jäsenten välillä ja tutustuttaa heitä toisiinsa, 2. edistää sukututkimusta sekä 3. lujittaa sukuhaaran ja sukunimen tuntoa jäsenissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys hankkii, järjestää ja säilyttää tietoja, kirjallisia kuvauksia ja valokuvia sekä muuta kuva-aineistoa suvun ja sen jäsenten vaiheista ja mahdollisuuksien mukaan kokoaa ja tallentaa suvun muistoesineitä sekä järjestää esitelmätilaisuuksia, retkiä, juhlia ja muuta samanlaista toimintaa.

Kun tarkastelemme päättynyttä 5-vuotiskautta, niin voinemme todeta, että:

Yhteyttä on pidetty ja tutustuttukin on. Yhteyttä on varmaan pidetty aiemminkin, mutta sukuseuratoiminta on sitä varmasti lisännyt. Sukututkimusta on tehty ja yhteenkuuluvuuden tunne on vahvistunut.

Erilaista aineistoa, kirjallisia kuvauksia ja valokuvia, suvun ja sen jäsenten vaiheista on kerätty, työstetty ja koottu yhteen. Suurin osa siitä on nähtävissä suvun kotisivuilla: Sukuseuran säännöt, suvun jäsenet, Juhon ja Annan lasten perhekohtaiset tarinat kuvineen sekä kuvia sukukokouksista.

Muistoesineitä ei ole kerätty eikä esitelmätilaisuuksia pidetty, mutta juhlittu on ja yksi kotiseutumatkakin on tehty.

Edellä mainitusta ei voi tulla mihinkään muuhun johtopäätökseen, kuin että toimintamme päättyneen 5-vuotisjakson aikana on toteuttanut yhdistyksemme tarkoitusta hyvin.